Sim đầu số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0332.934.935 900.000đ 41 Đặt mua
2 Viettel 0376.780.280 450.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0363.490.439 300.000đ 41 Đặt mua
4 Viettel 0364.041.941 550.000đ 32 Đặt mua
5 Viettel 0395.358.086 300.000đ 47 Đặt mua
6 Viettel 0357.0808.55 450.000đ 41 Đặt mua
7 Viettel 0365.414.614 550.000đ 34 Đặt mua
8 Viettel 0347.84.4004 450.000đ 34 Đặt mua
9 Viettel 0355.787.727 650.000đ 51 Đặt mua
10 Viettel 0356.180.185 650.000đ 37 Đặt mua
11 Viettel 0389.965.865 550.000đ 59 Đặt mua
12 Viettel 0325.337.316 300.000đ 33 Đặt mua
13 Viettel 0344.417.418 450.000đ 36 Đặt mua
14 Viettel 0328.510.410 550.000đ 24 Đặt mua
15 Viettel 0328.650.115 300.000đ 31 Đặt mua
16 Viettel 0387.116.468 550.000đ 44 Đặt mua
17 Viettel 0332.804.589 300.000đ 42 Đặt mua
18 Viettel 0332.40.43.40 450.000đ 23 Đặt mua
19 Viettel 0354.340.940 550.000đ 32 Đặt mua
20 Viettel 0369.843.279 300.000đ 51 Đặt mua
21 Viettel 0397.176.786 300.000đ 54 Đặt mua
22 Viettel 0327.844.768 300.000đ 49 Đặt mua
23 Viettel 0342.209.768 299.000đ 41 Đặt mua
24 Viettel 0394.34.2639 300.000đ 43 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim đầu số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3