Sim Đầu Số 0328

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0328.650.115 300.000đ 31 Đặt mua
2 Viettel 0328.510.410 550.000đ 24 Đặt mua
3 Viettel 0328.291.391 800.000đ 38 Đặt mua
4 Viettel 0328.257.179 960.000đ 44 Đặt mua
5 Viettel 0328.323.899 960.000đ 47 Đặt mua
6 Viettel 0328.127.568 960.000đ 42 Đặt mua
7 Viettel 0328.435.688 960.000đ 47 Đặt mua
8 Viettel 0328.976.279 960.000đ 53 Đặt mua
9 Viettel 0328.608.679 960.000đ 49 Đặt mua
10 Viettel 0328.858.116 960.000đ 42 Đặt mua
11 Viettel 0328.730.679 960.000đ 45 Đặt mua
12 Viettel 0328.24.2442 960.000đ 31 Đặt mua
13 Viettel 0328.219.879 960.000đ 49 Đặt mua
14 Viettel 032867.555.2 960.000đ 43 Đặt mua
15 Viettel 032890.999.2 960.000đ 51 Đặt mua
16 Viettel 0328.857.039 960.000đ 45 Đặt mua
17 Viettel 0328.25.10.78 960.000đ 36 Đặt mua
18 Viettel 0328.10.09.15 960.000đ 29 Đặt mua
19 Viettel 0328.808.588 960.000đ 50 Đặt mua
20 Viettel 0328.197.268 960.000đ 46 Đặt mua
21 Viettel 0328.181.386 960.000đ 40 Đặt mua
22 Viettel 0328.165.679 960.000đ 47 Đặt mua
23 Viettel 032.8888.308 960.000đ 48 Đặt mua
24 Viettel 0328.11.06.96 960.000đ 36 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0328 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3