Sim Đầu Số 0329

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0329.613.288 300.000đ 42 Đặt mua
2 Viettel 0329.581.851 960.000đ 42 Đặt mua
3 Viettel 0329.459.866 449.000đ 52 Đặt mua
4 Viettel 03298.000.98 960.000đ 39 Đặt mua
5 Viettel 0329.456.838 960.000đ 48 Đặt mua
6 Viettel 0329.407.668 960.000đ 45 Đặt mua
7 Viettel 0329.437.239 450.000đ 42 Đặt mua
8 Viettel 0329.681.739 800.000đ 48 Đặt mua
9 Viettel 0329.555.279 800.000đ 47 Đặt mua
10 Viettel 0329.662.879 449.000đ 52 Đặt mua
11 Viettel 0329.110.568 450.000đ 35 Đặt mua
12 Viettel 0329.607.688 449.000đ 49 Đặt mua
13 Viettel 0329.919.986 960.000đ 56 Đặt mua
14 Viettel 0329.652.588 800.000đ 48 Đặt mua
15 Viettel 0329.444.688 960.000đ 48 Đặt mua
16 Viettel 0329.096.179 800.000đ 46 Đặt mua
17 Viettel 0329.461.168 449.000đ 40 Đặt mua
18 Viettel 0329.840.866 449.000đ 46 Đặt mua
19 Viettel 0329.039.439 800.000đ 42 Đặt mua
20 Viettel 0329.923.868 800.000đ 50 Đặt mua
21 Viettel 0329.640.886 449.000đ 46 Đặt mua
22 Viettel 0329.482.668 800.000đ 48 Đặt mua
23 Viettel 0329.875.579 449.000đ 55 Đặt mua
24 Viettel 0329.126.123 449.000đ 29 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0329 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3