Sim Đầu Số 034

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0344.873.273 550.000đ 41 Đặt mua
2 Viettel 03434.18.468 550.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0343.551.479 300.000đ 41 Đặt mua
4 Viettel 0344.417.418 450.000đ 36 Đặt mua
5 Viettel 0349.885.385 550.000đ 53 Đặt mua
6 Viettel 0347.84.4004 450.000đ 34 Đặt mua
7 Viettel 0346.31.05.89 650.000đ 39 Đặt mua
8 Viettel 0342.209.768 299.000đ 41 Đặt mua
9 Viettel 0343.945.139 300.000đ 41 Đặt mua
10 Viettel 0349.09.06.09 750.000đ 40 Đặt mua
11 Viettel 034.68.47.123 450.000đ 38 Đặt mua
12 Viettel 034880.999.3 450.000đ 53 Đặt mua
13 Viettel 0342.003.966 960.000đ 33 Đặt mua
14 Viettel 0348.165.268 450.000đ 43 Đặt mua
15 Viettel 0345.768.188 450.000đ 50 Đặt mua
16 Viettel 0342.59.2552 960.000đ 37 Đặt mua
17 Viettel 0345.900.998 445.000đ 47 Đặt mua
18 Viettel 0344.682.669 450.000đ 48 Đặt mua
19 Viettel 03480.888.03 450.000đ 42 Đặt mua
20 Viettel 0345.437.889 450.000đ 51 Đặt mua
21 Viettel 0343.300.567 960.000đ 31 Đặt mua
22 Viettel 0342.666.009 450.000đ 36 Đặt mua
23 Viettel 0343.229.579 450.000đ 44 Đặt mua
24 Viettel 0348.639.779 800.000đ 56 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 034 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3