Sim Đầu Số 038

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0388.170.670 550.000đ 40 Đặt mua
2 Viettel 0387.116.468 550.000đ 44 Đặt mua
3 Viettel 0382.088.066 750.000đ 41 Đặt mua
4 Viettel 0385.331.031 450.000đ 27 Đặt mua
5 Viettel 0388.284.584 550.000đ 50 Đặt mua
6 Viettel 0384.960.639 300.000đ 48 Đặt mua
7 Viettel 0384.345.062 300.000đ 35 Đặt mua
8 Viettel 0383.040.168 449.000đ 33 Đặt mua
9 Viettel 0386.823.299 449.000đ 50 Đặt mua
10 Viettel 0382.034.279 449.000đ 38 Đặt mua
11 Viettel 0388.950.179 450.000đ 50 Đặt mua
12 Viettel 0382.71.1661 450.000đ 35 Đặt mua
13 Viettel 0382.974.099 450.000đ 51 Đặt mua
14 Viettel 0386.319.868 800.000đ 52 Đặt mua
15 Viettel 0386.762.568 450.000đ 51 Đặt mua
16 Viettel 0383.888.163 800.000đ 48 Đặt mua
17 Viettel 0383.807.669 450.000đ 50 Đặt mua
18 Viettel 0382.44.2021 450.000đ 26 Đặt mua
19 Viettel 0389.03.03.01 450.000đ 27 Đặt mua
20 Viettel 0388.363.379 800.000đ 50 Đặt mua
21 Viettel 0383.777.852 450.000đ 50 Đặt mua
22 Viettel 0389.862.388 449.000đ 55 Đặt mua
23 Viettel 0389.704.199 960.000đ 50 Đặt mua
24 Viettel 0386.510.366 450.000đ 38 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 038 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3