Sim Viettel Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 089.887.4400 1.000.000đ 48 Đặt mua
2 Mobifone 089.888.0440 1.200.000đ 49 Đặt mua
3 Mobifone 0898.87.8181 2.900.000đ 58 Đặt mua
4 Mobifone 089.888.2772 1.200.000đ 59 Đặt mua
5 Mobifone 0898.87.3535 1.300.000đ 56 Đặt mua
6 Mobifone 089.887.4664 1.000.000đ 60 Đặt mua
7 Mobifone 0898.87.5959 2.900.000đ 68 Đặt mua
8 Mobifone 089.887.5454 1.000.000đ 58 Đặt mua
9 Mobifone 089.887.7557 1.000.000đ 64 Đặt mua
10 Mobifone 0898.87.1414 800.000đ 50 Đặt mua
11 Mobifone 089.887.4646 1.000.000đ 60 Đặt mua
12 Mobifone 0898.87.0033 800.000đ 46 Đặt mua
13 Mobifone 089.887.4994 1.000.000đ 66 Đặt mua
14 Mobifone 0898.87.3993 1.300.000đ 64 Đặt mua
15 Mobifone 0898.87.5665 1.000.000đ 62 Đặt mua
16 Mobifone 089.888.4004 1.200.000đ 49 Đặt mua
17 Mobifone 089.887.7447 1.000.000đ 62 Đặt mua
18 Mobifone 089.887.4554 1.000.000đ 58 Đặt mua
19 Mobifone 0898.868.864 2.000.000đ 65 Đặt mua
20 Mobifone 0898.878.872 1.700.000đ 65 Đặt mua
21 Mobifone 089.887.4884 1.000.000đ 64 Đặt mua
22 Mobifone 0898.87.2442 800.000đ 52 Đặt mua
23 Mobifone 089.886.9229 1.500.000đ 61 Đặt mua
24 Mobifone 0898.87.2211 800.000đ 46 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel Đầu Số 08 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3