Sim Đầu Số 0971

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 097.114.3030 3.690.000đ 28 Đặt mua
2 Viettel 09.7117.2525 7.900.000đ 39 Đặt mua
3 Viettel 0971.22.0505 3.300.000đ 31 Đặt mua
4 Viettel 097.123.9955 5.700.000đ 50 Đặt mua
5 Viettel 09.7117.0202 7.300.000đ 29 Đặt mua
6 Viettel 0971.91.0202 1.600.000đ 31 Đặt mua
7 Viettel 0971.55.0202 2.500.000đ 31 Đặt mua
8 Viettel 0971.13.0202 1.600.000đ 25 Đặt mua
9 Viettel 0971.28.3030 2.900.000đ 33 Đặt mua
10 Viettel 097.111.5050 8.700.000đ 29 Đặt mua
11 Viettel 097.123.0505 7.300.000đ 32 Đặt mua
12 Viettel 0971.91.0303 1.600.000đ 33 Đặt mua
13 Viettel 097.123.0077 6.790.000đ 36 Đặt mua
14 Viettel 097.123.9933 5.700.000đ 46 Đặt mua
15 Viettel 0971.19.0303 1.600.000đ 33 Đặt mua
16 Viettel 09.7117.9955 5.700.000đ 53 Đặt mua
17 Viettel 097.111.0303 4.500.000đ 25 Đặt mua
18 Viettel 097.123.6600 4.000.000đ 34 Đặt mua
19 Viettel 0971.15.0202 1.600.000đ 27 Đặt mua
20 Viettel 097.123.3131 6.400.000đ 30 Đặt mua
21 Viettel 0971.14.0606 1.700.000đ 34 Đặt mua
22 Viettel 097.123.2200 3.800.000đ 26 Đặt mua
23 Viettel 0971.44.3030 1.700.000đ 31 Đặt mua
24 Viettel 0971.15.4040 1.200.000đ 31 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0971 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3