Sim Đầu Số 0979

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.81.81.81 460.000.000đ 52 Đặt mua
2 Viettel 0979.648.220 400.000đ 47 Đặt mua
3 Viettel 0979.295.654 400.000đ 56 Đặt mua
4 Viettel 0979.1217.01 450.000đ 37 Đặt mua
5 Viettel 0979.846.490 550.000đ 56 Đặt mua
6 Viettel 0979.184.987 550.000đ 62 Đặt mua
7 Viettel 0979.274.331 550.000đ 45 Đặt mua
8 Viettel 0979.744.066 960.000đ 52 Đặt mua
9 Viettel 0979.520.439 960.000đ 48 Đặt mua
10 Viettel 0979.692.439 960.000đ 58 Đặt mua
11 Viettel 0979.98.5335 960.000đ 58 Đặt mua
12 Viettel 0979.222.492 960.000đ 46 Đặt mua
13 Viettel 0979.679.951 960.000đ 62 Đặt mua
14 Viettel 0979.685.963 960.000đ 62 Đặt mua
15 Viettel 0979.687.719 960.000đ 63 Đặt mua
16 Viettel 0979.988.384 960.000đ 65 Đặt mua
17 Viettel 09795.777.29 960.000đ 62 Đặt mua
18 Viettel 0979.764.798 960.000đ 66 Đặt mua
19 Viettel 0979.496.086 960.000đ 58 Đặt mua
20 Viettel 0979.640.639 960.000đ 53 Đặt mua
21 Viettel 0979.444.765 960.000đ 55 Đặt mua
22 Viettel 0979.480.039 960.000đ 49 Đặt mua
23 Viettel 0979.340.739 960.000đ 51 Đặt mua
24 Viettel 0979.523.039 960.000đ 47 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0979 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3