Sim Đầu Số 0982

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0982.06.7777 150.000.000đ 53 Đặt mua
2 Viettel 0982.017.096 400.000đ 42 Đặt mua
3 Viettel 0982.521.290 400.000đ 38 Đặt mua
4 Viettel 0982.139.041 550.000đ 37 Đặt mua
5 Viettel 0982.46.7050 550.000đ 41 Đặt mua
6 Viettel 0982.074.721 550.000đ 40 Đặt mua
7 Viettel 0982.271.875 550.000đ 49 Đặt mua
8 Viettel 0982.382.617 550.000đ 46 Đặt mua
9 Viettel 0982.114.561 450.000đ 37 Đặt mua
10 Viettel 0982.034.573 449.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 0982.666.035 960.000đ 45 Đặt mua
12 Viettel 0982.713.066 800.000đ 42 Đặt mua
13 Viettel 0982.27.07.13 450.000đ 39 Đặt mua
14 Viettel 0982.688.775 450.000đ 60 Đặt mua
15 Viettel 0982.095.139 800.000đ 46 Đặt mua
16 Viettel 0982.343.731 449.000đ 40 Đặt mua
17 Viettel 0982.093.409 450.000đ 44 Đặt mua
18 Viettel 0982.130.669 800.000đ 44 Đặt mua
19 Viettel 0982.19.01.14 449.000đ 35 Đặt mua
20 Viettel 0982.059.063 449.000đ 42 Đặt mua
21 Viettel 0982.604.099 450.000đ 47 Đặt mua
22 Viettel 0982.973.727 449.000đ 54 Đặt mua
23 Viettel 0982.136.436 960.000đ 42 Đặt mua
24 Viettel 0982.586.782 449.000đ 55 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0982 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3