Sim Gánh Đảo Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0398.55.4224 550.000đ 42 Đặt mua
2 Viettel 0347.84.4004 450.000đ 34 Đặt mua
3 Viettel 0374.37.8228 960.000đ 44 Đặt mua
4 Viettel 0345.99.5775 960.000đ 54 Đặt mua
5 Viettel 0326.09.9119 960.000đ 40 Đặt mua
6 Viettel 0972.54.7007 960.000đ 41 Đặt mua
7 Viettel 0965.38.6776 960.000đ 57 Đặt mua
8 Viettel 0354.78.3883 960.000đ 49 Đặt mua
9 Viettel 0332.97.5775 960.000đ 48 Đặt mua
10 Viettel 0966.64.7227 960.000đ 49 Đặt mua
11 Viettel 0972.81.1331 960.000đ 35 Đặt mua
12 Viettel 0972.01.6776 960.000đ 45 Đặt mua
13 Viettel 0962.69.4114 960.000đ 42 Đặt mua
14 Viettel 0363.28.8118 960.000đ 40 Đặt mua
15 Viettel 0971.45.4994 960.000đ 52 Đặt mua
16 Viettel 0356.67.5775 960.000đ 51 Đặt mua
17 Viettel 0962.93.1771 960.000đ 45 Đặt mua
18 Viettel 0961.48.4994 960.000đ 54 Đặt mua
19 Viettel 0398.40.1771 960.000đ 40 Đặt mua
20 Viettel 0985.04.2552 960.000đ 40 Đặt mua
21 Viettel 0345.21.3553 960.000đ 31 Đặt mua
22 Viettel 0336.40.2662 960.000đ 32 Đặt mua
23 Viettel 0988.91.4994 960.000đ 61 Đặt mua
24 Viettel 0335.87.1661 960.000đ 40 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Gánh Đảo Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3