Sim Lộc Phát Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0397.176.786 300.000đ 54 Đặt mua
2 Viettel 03434.18.468 550.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0327.844.768 300.000đ 49 Đặt mua
4 Viettel 0354.482.186 300.000đ 41 Đặt mua
5 Viettel 0387.116.468 550.000đ 44 Đặt mua
6 Viettel 0375.214.086 300.000đ 36 Đặt mua
7 Viettel 0354.431.468 300.000đ 38 Đặt mua
8 Viettel 0395.358.086 300.000đ 47 Đặt mua
9 Viettel 0335.750.286 300.000đ 39 Đặt mua
10 Viettel 0342.209.768 299.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 0376.983.068 300.000đ 50 Đặt mua
12 Viettel 0345.258.986 960.000đ 50 Đặt mua
13 Viettel 0988.407.086 960.000đ 50 Đặt mua
14 Viettel 0389.435.886 960.000đ 54 Đặt mua
15 Viettel 0385.500.868 960.000đ 43 Đặt mua
16 Viettel 0335.890.368 960.000đ 45 Đặt mua
17 Viettel 0326.855.186 960.000đ 44 Đặt mua
18 Viettel 0352.014.568 960.000đ 34 Đặt mua
19 Viettel 0334.213.268 960.000đ 32 Đặt mua
20 Viettel 0382.624.668 960.000đ 45 Đặt mua
21 Viettel 0379.164.668 960.000đ 50 Đặt mua
22 Viettel 0334.392.268 960.000đ 40 Đặt mua
23 Viettel 0379.296.768 960.000đ 57 Đặt mua
24 Viettel 0378.511.586 960.000đ 44 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Lộc Phát Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3