Sim Lục Quý Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0358.666666 899.000.000đ 52 Đặt mua
2 Viettel 0978.777777 2.555.000.000đ 66 Đặt mua
3 Viettel 0388.777777 630.000.000đ 61 Đặt mua
4 Viettel 0328.555555 555.000.000đ 43 Đặt mua
5 Viettel 0973.666666 2.999.000.000đ 55 Đặt mua
6 Viettel 0981.555555 2.100.000.000đ 48 Đặt mua
7 Viettel 0989.333333 2.600.000.000đ 44 Đặt mua
8 Viettel 0382.777777 550.000.000đ 55 Đặt mua
9 Viettel 0375.888.888 808.000.000đ 63 Đặt mua
10 Viettel 0865.222.222 468.000.000đ 31 Đặt mua
11 Viettel 0367.111111 255.000.000đ 22 Đặt mua
12 Viettel 0345.666666 1.666.350.000đ 48 Đặt mua
13 Viettel 0399.333333 888.000.000đ 39 Đặt mua
14 Viettel 0382.333333 500.000.000đ 31 Đặt mua
15 Viettel 0988.000.000 2.500.000.000đ 25 Đặt mua
16 Viettel 0362.333333 479.000.000đ 29 Đặt mua
17 Viettel 0982.000.000 1.470.000.000đ 19 Đặt mua
18 Viettel 0399.222.222 479.000.000đ 33 Đặt mua
19 Viettel 0384.555.555 445.000.000đ 45 Đặt mua
20 Viettel 0366.888888 3.566.350.000đ 63 Đặt mua
21 Viettel 0986.444.444 660.000.000đ 47 Đặt mua
22 Viettel 0866.888888 6.120.000.000đ 68 Đặt mua
23 Viettel 0375.333.333 333.000.000đ 33 Đặt mua
24 Viettel 0866.999999 6.600.000.000đ 74 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Lục Quý Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3