Sim Năm Sinh 1968

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0338.851.968 960.000đ 51 Đặt mua
2 Viettel 0867.081.968 960.000đ 53 Đặt mua
3 Viettel 0364.831.968 960.000đ 48 Đặt mua
4 Viettel 0394.821.968 960.000đ 50 Đặt mua
5 Viettel 0374.621.968 960.000đ 46 Đặt mua
6 Viettel 0383.491.968 960.000đ 51 Đặt mua
7 Viettel 0375.391.968 960.000đ 51 Đặt mua
8 Viettel 0366.761.968 960.000đ 52 Đặt mua
9 Viettel 0354.731.968 960.000đ 46 Đặt mua
10 Viettel 0969.451.968 2.600.000đ 57 Đặt mua
11 Viettel 0866.661.968 31.000.000đ 56 Đặt mua
12 Viettel 0333.881.968 5.400.000đ 49 Đặt mua
13 Viettel 0865.281.968 2.600.000đ 53 Đặt mua
14 Viettel 0976.101.968 3.390.000đ 47 Đặt mua
15 Viettel 0972.031.968 3.390.000đ 45 Đặt mua
16 Viettel 0862.191.968 2.650.000đ 50 Đặt mua
17 Viettel 0986.641.968 2.700.000đ 57 Đặt mua
18 Viettel 0961.411.968 2.600.000đ 45 Đặt mua
19 Viettel 0963.541.968 2.600.000đ 51 Đặt mua
20 Viettel 08.6979.1968 5.150.000đ 63 Đặt mua
21 Viettel 0865.551.968 5.150.000đ 53 Đặt mua
22 Viettel 0974.941.968 2.600.000đ 57 Đặt mua
23 Viettel 0971.611.968 4.350.000đ 48 Đặt mua
24 Viettel 0865.231.968 2.600.000đ 48 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1968 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3