Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

- Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
- Để tìm sim kết thúc bằng 3456, quý khách nhập vào *3456
- Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 3456, nhập vào 097*3456

Sim Năm Sinh 1980

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 038.29.4.1980 2.400.000 44 Đặt mua
2 Viettel 0338.43.1980 770.000 39 Đặt mua
3 Viettel 0344.39.1980 900.000 41 Đặt mua
4 Viettel 0374.64.1980 860.000 42 Đặt mua
5 Viettel 0367.07.1980 1.210.000 41 Đặt mua
6 Viettel 0362.23.1980 2.280.000 34 Đặt mua
7 Viettel 0345.02.1980 2.130.000 32 Đặt mua
8 Viettel 0368.20.1980 900.000 37 Đặt mua
9 Viettel 034.308.1980 1.750.000 36 Đặt mua
10 Viettel 0397.50.1980 750.000 42 Đặt mua
11 Viettel 0354.28.1980 860.000 40 Đặt mua
12 Viettel 037.7.09.1980 1.330.000 44 Đặt mua
13 Viettel 0363.94.1980 900.000 43 Đặt mua
14 Viettel 03.3455.1980 2.600.000 38 Đặt mua
15 Viettel 0346.65.1980 770.000 42 Đặt mua
16 Viettel 0353.9.4.1980 770.000 42 Đặt mua
17 Viettel 03.9996.1980 2.010.000 54 Đặt mua
18 Viettel 0384.30.1980 900.000 36 Đặt mua
19 Viettel 0394.83.1980 900.000 45 Đặt mua
20 Viettel 0354.20.1980 700.000 32 Đặt mua
21 Viettel 035.222.1980 2.280.000 32 Đặt mua
22 Viettel 039.792.1980 910.000 48 Đặt mua
23 Viettel 035.275.1980 1.750.000 40 Đặt mua
24 Viettel 034.948.1980 770.000 46 Đặt mua
25 Viettel 0374.93.1980 840.000 44 Đặt mua
26 Viettel 0359.57.1980 900.000 47 Đặt mua
27 Viettel 037.543.1980 770.000 40 Đặt mua
28 Viettel 0328.60.1980 810.000 37 Đặt mua
29 Viettel 034.961.1980 790.000 41 Đặt mua
30 Viettel 0333.47.1980 2.130.000 38 Đặt mua
31 Viettel 033.4.03.1980 980.000 31 Đặt mua
32 Viettel 0367.9.3.1980 880.000 46 Đặt mua
33 Viettel 036.7.01.1980 1.140.000 35 Đặt mua
34 Viettel 036.22.7.1980 2.400.000 38 Đặt mua
35 Viettel 0348.41.1980 750.000 38 Đặt mua
36 Viettel 0348.27.1980 1.100.000 42 Đặt mua
37 Viettel 0395.75.1980 900.000 47 Đặt mua
38 Viettel 0327.15.1980 1.330.000 36 Đặt mua
39 Viettel 0358.79.1980 1.330.000 50 Đặt mua
40 Viettel 0387.60.1980 810.000 42 Đặt mua
41 Viettel 0386.71.1980 1.140.000 43 Đặt mua
42 Viettel 03.29.30.1980 900.000 35 Đặt mua
43 Viettel 0362.98.1980 2.130.000 46 Đặt mua
44 Viettel 0364.89.1980 840.000 48 Đặt mua
45 Viettel 037.27.3.1980 2.400.000 40 Đặt mua
46 Viettel 0383.42.1980 1.100.000 38 Đặt mua
47 Viettel 035.441.1980 750.000 35 Đặt mua
48 Viettel 035.7.03.1980 1.100.000 36 Đặt mua
49 Viettel 0339.23.1980 1.560.000 38 Đặt mua
50 Viettel 0328.50.1980 750.000 36 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a

DMCA.com Protection Status