Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

- Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
- Để tìm sim kết thúc bằng 3456, quý khách nhập vào *3456
- Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 3456, nhập vào 097*3456

Sim Năm Sinh 1980

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 077.886.1980 700.000 54 Đặt mua
2 Mobifone 077777.1980 35.000.000 53 Đặt mua
3 Vinaphone 085.777.1980 2.000.000 52 Đặt mua
4 Mobifone 0785.63.1980 700.000 47 Đặt mua
5 Viettel 0354.23.1980 700.000 35 Đặt mua
6 Viettel 0354.55.1980 700.000 40 Đặt mua
7 Viettel 0389.55.1980 700.000 48 Đặt mua
8 Viettel 0383.78.1980 700.000 47 Đặt mua
9 Viettel 0366.07.1980 700.000 40 Đặt mua
10 Viettel 0866.14.1980 700.000 43 Đặt mua
11 Viettel 0384.40.1980 700.000 37 Đặt mua
12 Viettel 0363.49.1980 700.000 43 Đặt mua
13 Viettel 0398.31.1980 700.000 42 Đặt mua
14 Mobifone 0764.57.1980 1.830.000 47 Đặt mua
15 Mobifone 0786.04.1980 1.830.000 43 Đặt mua
16 Viettel 0974.95.1980 2.800.000 52 Đặt mua
17 Mobifone 0703.00.1980 1.830.000 28 Đặt mua
18 Mobifone 0765.51.1980 1.830.000 42 Đặt mua
19 Viettel 0354.07.1980 1.830.000 37 Đặt mua
20 Mobifone 0774.16.1980 1.830.000 43 Đặt mua
21 Mobifone 0707.86.1980 2.900.000 46 Đặt mua
22 Mobifone 0707.31.1980 2.600.000 36 Đặt mua
23 Mobifone 0764.07.1980 1.830.000 42 Đặt mua
24 Mobifone 0764.69.1980 1.830.000 50 Đặt mua
25 Mobifone 0764.40.1980 1.180.000 39 Đặt mua
26 Viettel 0352.96.1980 1.830.000 43 Đặt mua
27 Mobifone 0786.67.1980 1.680.000 52 Đặt mua
28 Vinaphone 08.18.01.1980 5.000.000 36 Đặt mua
29 Viettel 0354.05.1980 1.830.000 35 Đặt mua
30 Viettel 0357.90.1980 1.180.000 42 Đặt mua
31 Mobifone 0707.85.1980 2.600.000 45 Đặt mua
32 Mobifone 0769.08.1980 1.830.000 48 Đặt mua
33 Mobifone 0764.66.1980 2.130.000 47 Đặt mua
34 Mobifone 0764.24.1980 1.830.000 41 Đặt mua
35 Viettel 0353.70.1980 1.180.000 36 Đặt mua
36 Mobifone 077.5.02.1980 1.900.000 39 Đặt mua
37 Viettel 0359.76.1980 1.830.000 48 Đặt mua
38 Viettel 0354.38.1980 1.830.000 41 Đặt mua
39 Mobifone 0764.01.1980 1.830.000 36 Đặt mua
40 Mobifone 0764.98.1980 1.830.000 52 Đặt mua
41 Vinaphone 0947.83.1980 2.280.000 49 Đặt mua
42 Viettel 0364.87.1980 1.830.000 46 Đặt mua
43 Mobifone 0707.33.1980 2.600.000 38 Đặt mua
44 Mobifone 0786.02.1980 1.830.000 41 Đặt mua
45 Mobifone 0786.57.1980 1.830.000 51 Đặt mua
46 Mobifone 0796.28.1980 1.830.000 50 Đặt mua
47 Viettel 0333.35.1980 3.000.000 35 Đặt mua
48 Mobifone 0707.82.1980 2.600.000 42 Đặt mua
49 Mobifone 0786.70.1980 1.180.000 46 Đặt mua
50 Mobifone 0786.50.1980 1.180.000 44 Đặt mua
DMCA.com Protection Status