Sim Năm Sinh 2012

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0784.11.1212 1.200.000đ 27 Đặt mua
2 Viettel 0972.24.02.12 960.000đ 29 Đặt mua
3 Viettel 0862.22.10.12 960.000đ 24 Đặt mua
4 Viettel 0978.02.2012 960.000đ 31 Đặt mua
5 Viettel 0373.07.02.12 960.000đ 25 Đặt mua
6 Viettel 0336.10.10.12 960.000đ 17 Đặt mua
7 Viettel 0325.02.10.12 960.000đ 16 Đặt mua
8 Viettel 0978.23.08.12 960.000đ 40 Đặt mua
9 Viettel 0336.73.2012 960.000đ 27 Đặt mua
10 Viettel 0974.03.07.12 960.000đ 33 Đặt mua
11 Viettel 0973.11.04.12 960.000đ 28 Đặt mua
12 Viettel 0962.18.07.12 960.000đ 36 Đặt mua
13 Viettel 0399.20.10.12 960.000đ 27 Đặt mua
14 Viettel 0974.31.02.12 960.000đ 29 Đặt mua
15 Viettel 0966.28.02.12 960.000đ 36 Đặt mua
16 Viettel 0963.23.02.12 960.000đ 28 Đặt mua
17 Viettel 0357.10.01.12 960.000đ 20 Đặt mua
18 Viettel 0987.16.07.12 960.000đ 41 Đặt mua
19 Viettel 0984.10.01.12 960.000đ 26 Đặt mua
20 Viettel 0963.30.09.12 960.000đ 33 Đặt mua
21 Viettel 0865.08.11.12 960.000đ 32 Đặt mua
22 Viettel 0973.21.04.12 960.000đ 29 Đặt mua
23 Viettel 0983.20.04.12 960.000đ 29 Đặt mua
24 Viettel 0965.07.04.12 960.000đ 34 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3