Sim Năm Sinh 2021

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0784.11.1221 950.000đ 27 Đặt mua
2 Viettel 0964.50.2021 960.000đ 29 Đặt mua
3 Viettel 0987.31.01.21 960.000đ 32 Đặt mua
4 Viettel 0865.10.02.21 960.000đ 25 Đặt mua
5 Viettel 0974.21.01.21 960.000đ 27 Đặt mua
6 Viettel 0967.06.12.21 960.000đ 34 Đặt mua
7 Viettel 0867.19.10.21 960.000đ 35 Đặt mua
8 Viettel 0969.21.02.21 960.000đ 32 Đặt mua
9 Viettel 0977.19.01.21 960.000đ 37 Đặt mua
10 Viettel 0982.16.10.21 960.000đ 30 Đặt mua
11 Viettel 0865.22.01.21 960.000đ 27 Đặt mua
12 Viettel 0382.90.2021 960.000đ 27 Đặt mua
13 Viettel 0396.10.2021 960.000đ 24 Đặt mua
14 Viettel 0961.70.2021 960.000đ 28 Đặt mua
15 Viettel 0969.23.03.21 960.000đ 35 Đặt mua
16 Viettel 0961.25.12.21 960.000đ 29 Đặt mua
17 Viettel 0389.20.2021 960.000đ 27 Đặt mua
18 Viettel 0357.28.2021 960.000đ 30 Đặt mua
19 Viettel 0353.01.10.21 960.000đ 16 Đặt mua
20 Viettel 0966.05.03.21 960.000đ 32 Đặt mua
21 Viettel 0353.45.2021 960.000đ 25 Đặt mua
22 Viettel 0367.06.2021 960.000đ 27 Đặt mua
23 Viettel 0372.33.2021 960.000đ 23 Đặt mua
24 Viettel 0368.76.2021 960.000đ 35 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2021 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3