Sim Ngũ Quý Giữa Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0985.88888.4 46.000.000đ 66 Đặt mua
2 Viettel 0328.00000.8 19.000.000đ 21 Đặt mua
3 Viettel 08.66666.948 8.850.000đ 59 Đặt mua
4 Viettel 08.66666.923 8.890.000đ 52 Đặt mua
5 Viettel 08.66666.874 8.890.000đ 57 Đặt mua
6 Viettel 08.66666.707 13.200.000đ 52 Đặt mua
7 Viettel 03.66666.401 9.000.000đ 38 Đặt mua
8 Viettel 08.66666.577 13.400.000đ 57 Đặt mua
9 Viettel 08.66666.401 8.890.000đ 43 Đặt mua
10 Viettel 08.66666.971 8.850.000đ 55 Đặt mua
11 Viettel 08.66666.944 8.890.000đ 55 Đặt mua
12 Viettel 08.66666.133 13.100.000đ 45 Đặt mua
13 Viettel 08.66666.516 8.850.000đ 50 Đặt mua
14 Viettel 08.66666.214 8.750.000đ 45 Đặt mua
15 Viettel 03.88888.933 4.500.000đ 58 Đặt mua
16 Viettel 08.66666.220 8.890.000đ 42 Đặt mua
17 Viettel 08.66666.750 8.750.000đ 50 Đặt mua
18 Viettel 08.66666.542 8.850.000đ 49 Đặt mua
19 Viettel 08.66666.321 8.850.000đ 44 Đặt mua
20 Viettel 08.66666.260 8.890.000đ 46 Đặt mua
21 Viettel 08.66666.404 8.890.000đ 46 Đặt mua
22 Viettel 08.66666.176 8.850.000đ 52 Đặt mua
23 Viettel 08.66666.754 8.890.000đ 54 Đặt mua
24 Viettel 08.66666.887 13.300.000đ 61 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ngũ Quý Giữa Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3