Sim Tam Hoa 3 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0342.90.3333 23.500.000đ 30 Đặt mua
2 Viettel 0367.04.3333 23.500.000đ 32 Đặt mua
3 Viettel 0394.705.333 1.250.000đ 37 Đặt mua
4 Viettel 0394.706.333 1.250.000đ 38 Đặt mua
5 Viettel 0346.539.333 1.680.000đ 39 Đặt mua
6 Viettel 0394.785.333 1.250.000đ 45 Đặt mua
7 Viettel 0377.555.333 40.000.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0394.764.333 1.250.000đ 42 Đặt mua
9 Viettel 0394.841.333 1.250.000đ 38 Đặt mua
10 Viettel 0394.672.333 1.250.000đ 40 Đặt mua
11 Viettel 0364.591.333 1.950.000đ 37 Đặt mua
12 Viettel 0359.074.333 1.850.000đ 37 Đặt mua
13 Viettel 0359.04.8333 2.490.000đ 38 Đặt mua
14 Viettel 0366.627.333 3.200.000đ 39 Đặt mua
15 Viettel 0328.044.333 2.900.000đ 30 Đặt mua
16 Viettel 0372.152.333 2.550.000đ 29 Đặt mua
17 Viettel 0392.221.333 10.500.000đ 28 Đặt mua
18 Viettel 0359.185.333 2.550.000đ 40 Đặt mua
19 Viettel 0397.684.333 2.550.000đ 46 Đặt mua
20 Viettel 0373.024.333 2.550.000đ 28 Đặt mua
21 Viettel 0328.337.333 5.800.000đ 35 Đặt mua
22 Viettel 0356.497.333 2.500.000đ 43 Đặt mua
23 Viettel 0365.656.333 12.000.000đ 40 Đặt mua
24 Viettel 0366.634.333 5.500.000đ 37 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa 3 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3