Sim Tam Hoa 3

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.345.1333 1.750.000đ 38 Đặt mua
2 Mobifone 078.999.4333 2.900.000đ 55 Đặt mua
3 Mobifone 079.4447.333 2.250.000đ 44 Đặt mua
4 Mobifone 0792.224.333 2.500.000đ 35 Đặt mua
5 Mobifone 079.7172.333 1.900.000đ 42 Đặt mua
6 Mobifone 078.3535.333 3.900.000đ 40 Đặt mua
7 Mobifone 0703.221.333 1.200.000đ 24 Đặt mua
8 Mobifone 078.9996.333 4.600.000đ 57 Đặt mua
9 Mobifone 0794.441.333 2.100.000đ 38 Đặt mua
10 Mobifone 0786.664.333 2.500.000đ 46 Đặt mua
11 Mobifone 079.444.2333 2.150.000đ 39 Đặt mua
12 Mobifone 0783.220.333 2.000.000đ 31 Đặt mua
13 Vietnamobile 09299.51.333 3.500.000đ 44 Đặt mua
14 Vietnamobile 0928.609.333 2.150.000đ 43 Đặt mua
15 Vietnamobile 0926.080.333 4.000.000đ 34 Đặt mua
16 Vietnamobile 0928.55.2333 3.300.000đ 40 Đặt mua
17 Vietnamobile 0925.796.333 1.990.000đ 47 Đặt mua
18 Vietnamobile 0927.909.333 4.000.000đ 45 Đặt mua
19 Vietnamobile 092.86.87.333 3.500.000đ 49 Đặt mua
20 Vietnamobile 0929.077.333 4.000.000đ 43 Đặt mua
21 Vietnamobile 0926.010.333 4.000.000đ 27 Đặt mua
22 Vietnamobile 0928.690.333 2.150.000đ 43 Đặt mua
23 Vietnamobile 0927.797.333 4.000.000đ 50 Đặt mua
24 Vietnamobile 0928.621.333 3.200.000đ 37 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa 3 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3