Sim Thần Tài Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0364.558.439 399.000đ 47 Đặt mua
2 Viettel 0363.490.439 300.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0369.843.279 300.000đ 51 Đặt mua
4 Viettel 0332.406.439 299.000đ 34 Đặt mua
5 Viettel 0332.824.179 450.000đ 39 Đặt mua
6 Viettel 0343.551.479 300.000đ 41 Đặt mua
7 Viettel 0394.34.2639 300.000đ 43 Đặt mua
8 Viettel 0384.960.639 300.000đ 48 Đặt mua
9 Viettel 0332.174.539 300.000đ 37 Đặt mua
10 Viettel 0343.945.139 300.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 0399.469.779 960.000đ 63 Đặt mua
12 Viettel 0865.200.939 960.000đ 42 Đặt mua
13 Viettel 0965.309.079 960.000đ 48 Đặt mua
14 Viettel 0359.390.979 960.000đ 54 Đặt mua
15 Viettel 0392.261.639 960.000đ 41 Đặt mua
16 Viettel 0383.207.239 960.000đ 37 Đặt mua
17 Viettel 0962.637.079 960.000đ 49 Đặt mua
18 Viettel 0395.913.279 960.000đ 48 Đặt mua
19 Viettel 0366.878.579 960.000đ 59 Đặt mua
20 Viettel 0388.441.279 960.000đ 46 Đặt mua
21 Viettel 0369.616.179 960.000đ 48 Đặt mua
22 Viettel 0392.591.279 960.000đ 47 Đặt mua
23 Viettel 0377.593.379 960.000đ 53 Đặt mua
24 Viettel 0388.001.279 960.000đ 38 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Thần Tài Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3