Sim Thất Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 094.8888888 7.799.000.000đ 69 Đặt mua
2 Máy bàn 0254.777.7777 150.000.000đ 60 Đặt mua
3 Máy bàn 0292.7777777 1.250.000.000đ 62 Đặt mua
4 Máy bàn 024.39999999 1.200.000.000đ 72 Đặt mua
5 Máy bàn 0258.777.7777 180.000.000đ 64 Đặt mua
6 Máy bàn 0235.777.7777 200.000.000đ 59 Đặt mua
7 Viettel 034.8888888 2.778.000.000đ 63 Đặt mua
8 Vinaphone 082.7777777 1.290.000.000đ 59 Đặt mua
9 Viettel 033.4444444 1.500.000.000đ 34 Đặt mua
10 Vinaphone 094.2222222 2.380.000.000đ 27 Đặt mua
11 Vinaphone 0945.555.555 5.000.000.000đ 48 Đặt mua
12 Viettel 096.2222222 3.330.000.000đ 29 Đặt mua
13 Vinaphone 081.4444444 1.140.000.000đ 37 Đặt mua
14 Viettel 039.6666666 3.344.350.000đ 54 Đặt mua
15 Viettel 033.777.7777 2.222.350.000đ 55 Đặt mua
16 iTelecom 087.6666666 3.000.000.000đ 57 Đặt mua
17 Viettel 096.3333333 3.650.000.000đ 36 Đặt mua
18 Viettel 035.2222222 998.000.000đ 22 Đặt mua
19 Viettel 098.4444444 2.380.000.000đ 45 Đặt mua
20 Viettel 097.5555555 4.670.000.000đ 51 Đặt mua
21 Vinaphone 091.6666666 12.000.000.000đ 52 Đặt mua
22 Vinaphone 088.6666666 6.600.000.000đ 58 Đặt mua
23 Vinaphone 091.3333333 6.180.000.000đ 31 Đặt mua
24 Vinaphone 082.6666666 4.011.350.000đ 52 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Thất Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3