Sim Tiến Đôi

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0938.57.58.59 79.000.000đ 59 Đặt mua
2 Mobifone 0764.41.42.43 5.800.000đ 35 Đặt mua
3 Mobifone 0773.91.92.93 7.000.000đ 50 Đặt mua
4 Viettel 0961.41.42.43 15.000.000đ 34 Đặt mua
5 Mobifone 0784.34.35.36 5.800.000đ 43 Đặt mua
6 Mobifone 0779.64.65.66 9.000.000đ 56 Đặt mua
7 Mobifone 0765.61.62.63 7.000.000đ 42 Đặt mua
8 Mobifone 0784.53.54.55 5.800.000đ 46 Đặt mua
9 Viettel 0347.21.22.23 5.800.000đ 26 Đặt mua
10 Mobifone 0799.80.81.82 8.000.000đ 52 Đặt mua
11 Mobifone 0793.85.86.87 8.000.000đ 61 Đặt mua
12 Mobifone 0765.16.17.18 7.000.000đ 42 Đặt mua
13 Mobifone 0764.95.96.97 6.000.000đ 62 Đặt mua
14 Mobifone 0784.63.64.65 4.000.000đ 49 Đặt mua
15 Mobifone 0783.26.27.28 7.000.000đ 45 Đặt mua
16 Mobifone 0704.42.43.44 4.500.000đ 32 Đặt mua
17 Vinaphone 0814.52.53.54 5.800.000đ 37 Đặt mua
18 Viettel 0347.33.34.35 5.800.000đ 35 Đặt mua
19 Mobifone 0765.52.53.54 5.800.000đ 42 Đặt mua
20 Mobifone 0764.96.97.98 7.000.000đ 65 Đặt mua
21 Viettel 0347.22.23.24 5.800.000đ 29 Đặt mua
22 Mobifone 0776.92.93.94 5.500.000đ 56 Đặt mua
23 Mobifone 0794.76.77.78 7.000.000đ 62 Đặt mua
24 Vinaphone 0835.92.93.94 5.800.000đ 52 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tiến Đôi : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3