Sim Tiến Đơn Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0367.43.1123 550.000đ 30 Đặt mua
2 Viettel 034.68.47.123 450.000đ 38 Đặt mua
3 Viettel 0973.428.123 960.000đ 39 Đặt mua
4 Viettel 0865.059.567 960.000đ 51 Đặt mua
5 Viettel 0327.028.123 450.000đ 28 Đặt mua
6 Viettel 0383.023.234 450.000đ 28 Đặt mua
7 Viettel 0354.687.123 450.000đ 39 Đặt mua
8 Viettel 0862.695.456 960.000đ 51 Đặt mua
9 Viettel 0352.201.345 449.000đ 25 Đặt mua
10 Viettel 0862.864.234 800.000đ 43 Đặt mua
11 Viettel 0398.664.456 960.000đ 51 Đặt mua
12 Viettel 0394.848.345 960.000đ 48 Đặt mua
13 Viettel 0379.277.567 800.000đ 53 Đặt mua
14 Viettel 0377.417.456 800.000đ 44 Đặt mua
15 Viettel 0343.256.234 449.000đ 32 Đặt mua
16 Viettel 0345.548.345 800.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 0397.145.456 450.000đ 44 Đặt mua
18 Viettel 0865.041.456 800.000đ 39 Đặt mua
19 Viettel 0396.840.345 449.000đ 42 Đặt mua
20 Viettel 0343.609.567 800.000đ 43 Đặt mua
21 Viettel 0337.482.123 450.000đ 33 Đặt mua
22 Viettel 0343.269.456 449.000đ 42 Đặt mua
23 Viettel 0362.256.345 449.000đ 36 Đặt mua
24 Viettel 0325.162.234 800.000đ 28 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tiến Đơn Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3