Sim trả sau

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0394.34.2639 300.000đ 43 Đặt mua
2 Viettel 0328.510.410 550.000đ 24 Đặt mua
3 Viettel 0979.1217.01 450.000đ 37 Đặt mua
4 Viettel 0398.55.4224 550.000đ 42 Đặt mua
5 Viettel 0388.170.670 550.000đ 40 Đặt mua
6 Viettel 0354.482.186 300.000đ 41 Đặt mua
7 Viettel 0398.235.435 750.000đ 42 Đặt mua
8 Viettel 0984.236.397 400.000đ 51 Đặt mua
9 Viettel 0984.962.752 650.000đ 52 Đặt mua
10 Viettel 0866.506.406 650.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 0975.919.882 3.500.000đ 58 Đặt mua
12 Viettel 0356.180.185 650.000đ 37 Đặt mua
13 Viettel 0357.014.414 450.000đ 29 Đặt mua
14 Viettel 0343.551.479 300.000đ 41 Đặt mua
15 Viettel 0973.643.631 400.000đ 42 Đặt mua
16 Viettel 0328.650.115 300.000đ 31 Đặt mua
17 Viettel 097.4114.581 400.000đ 40 Đặt mua
18 Viettel 0347.84.4004 450.000đ 34 Đặt mua
19 Viettel 0355.787.727 650.000đ 51 Đặt mua
20 Viettel 0332.77.15.77 550.000đ 42 Đặt mua
21 Viettel 0972.858.442 550.000đ 49 Đặt mua
22 Viettel 0976.284.853 400.000đ 52 Đặt mua
23 Viettel 03434.18.468 550.000đ 41 Đặt mua
24 Viettel 0332.804.589 300.000đ 42 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim trả sau : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3