Sim Tứ Quý 1 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0399.19.1111 39.000.000đ 35 Đặt mua
2 Viettel 036.442.1111 15.000.000đ 23 Đặt mua
3 Viettel 03.9909.1111 28.000.000đ 34 Đặt mua
4 Viettel 03.5665.1111 25.000.000đ 29 Đặt mua
5 Viettel 0363.54.1111 12.500.000đ 25 Đặt mua
6 Viettel 03.379.01111 20.000.000đ 26 Đặt mua
7 Viettel 035.99.11111 92.100.000đ 31 Đặt mua
8 Viettel 039.689.1111 24.000.000đ 39 Đặt mua
9 Viettel 0383.02.1111 20.000.000đ 20 Đặt mua
10 Viettel 0335.28.1111 22.000.000đ 25 Đặt mua
11 Viettel 03935.11111 72.000.000đ 25 Đặt mua
12 Viettel 039.818.1111 34.000.000đ 33 Đặt mua
13 Viettel 0368.85.1111 22.400.000đ 34 Đặt mua
14 Viettel 0377.401111 2.400.000đ 25 Đặt mua
15 Viettel 0375.90.1111 12.100.000đ 28 Đặt mua
16 Viettel 03365.11111 67.600.000đ 22 Đặt mua
17 Viettel 0395.63.1111 20.000.000đ 30 Đặt mua
18 Viettel 0393.44.1111 27.900.000đ 27 Đặt mua
19 Viettel 03635.11111 72.800.000đ 22 Đặt mua
20 Viettel 0399.76.1111 23.100.000đ 38 Đặt mua
21 Viettel 032.595.1111 19.050.000đ 28 Đặt mua
22 Viettel 0374.99.1111 27.900.000đ 36 Đặt mua
23 Viettel 0335.07.1111 22.000.000đ 22 Đặt mua
24 Viettel 0356.92.1111 20.000.000đ 29 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 1 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3