Sim Tứ Quý 9 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0522.77.9999 155.000.000đ 59 Đặt mua
2 Vietnamobile 058.567.9999 200.000.000đ 67 Đặt mua
3 Vietnamobile 0586.03.9999 56.500.000đ 58 Đặt mua
4 Vietnamobile 0585.96.9999 118.000.000đ 69 Đặt mua
5 Gmobile 05.99999999 22.000.000.000đ 77 Đặt mua
6 Vietnamobile 0528.98.9999 149.000.000đ 68 Đặt mua
7 Reddi 0559.60.9999 74.100.000đ 61 Đặt mua
8 Vietnamobile 0566.80.9999 37.300.000đ 61 Đặt mua
9 Gmobile 0599.77.9999 188.000.000đ 73 Đặt mua
10 Vietnamobile 0528.20.9999 28.400.000đ 53 Đặt mua
11 Vietnamobile 0563.46.9999 32.200.000đ 60 Đặt mua
12 Gmobile 05.9992.9999 270.000.000đ 70 Đặt mua
13 Vietnamobile 0566.07.9999 72.800.000đ 60 Đặt mua
14 Vietnamobile 0565.94.9999 36.000.000đ 65 Đặt mua
15 Gmobile 05.99989999 261.350.000đ 76 Đặt mua
16 Vietnamobile 0588.00.9999 87.600.000đ 57 Đặt mua
17 Gmobile 0599.00.9999 144.000.000đ 59 Đặt mua
18 Vietnamobile 0523.999999 1.650.350.000đ 64 Đặt mua
19 Vietnamobile 0567.56.9999 71.900.000đ 65 Đặt mua
20 Vietnamobile 056.432.9999 24.300.000đ 56 Đặt mua
21 Gmobile 0598.999999 2.090.000.000đ 76 Đặt mua
22 Vietnamobile 0522.44.9999 70.400.000đ 53 Đặt mua
23 Vietnamobile 0564.92.9999 51.100.000đ 62 Đặt mua
24 Vietnamobile 05.6666.9999 1.430.000.000đ 65 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 9 Đầu Số 05 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3