Sim Tứ Quý Giữa Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 086.2222.748 960.000đ 41 Đặt mua
2 Viettel 086.5555.387 960.000đ 52 Đặt mua
3 Viettel 039.5555.377 960.000đ 49 Đặt mua
4 Viettel 0.3333.48766 960.000đ 43 Đặt mua
5 Viettel 037.8888.061 960.000đ 49 Đặt mua
6 Viettel 032.5555.487 960.000đ 44 Đặt mua
7 Viettel 0.3333.06664 960.000đ 34 Đặt mua
8 Viettel 0.3333.02988 960.000đ 39 Đặt mua
9 Viettel 03.7777.4942 960.000đ 50 Đặt mua
10 Viettel 086.9999.542 960.000đ 61 Đặt mua
11 Viettel 036.5555.783 960.000đ 47 Đặt mua
12 Viettel 032.8888.164 960.000đ 48 Đặt mua
13 Viettel 0.3333.84988 960.000đ 49 Đặt mua
14 Viettel 0.3333.64399 960.000đ 43 Đặt mua
15 Viettel 03.5555.7925 960.000đ 46 Đặt mua
16 Viettel 032.6666.481 960.000đ 42 Đặt mua
17 Viettel 03.8888.4623 960.000đ 50 Đặt mua
18 Viettel 086.5555.105 960.000đ 40 Đặt mua
19 Viettel 03.9999.3418 960.000đ 55 Đặt mua
20 Viettel 032.8888.546 960.000đ 52 Đặt mua
21 Viettel 038.5555.254 960.000đ 42 Đặt mua
22 Viettel 03.6666.9416 960.000đ 47 Đặt mua
23 Viettel 0.3333.21066 960.000đ 27 Đặt mua
24 Viettel 0.3333.08766 960.000đ 39 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý Giữa Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3